انجام پروژه حقوق

انجام پروژه دانشجویی حقوق

در انجام پروژه های دانشجویی حقوق و ... پروژه مارکت همراه و همیار شما خواهد بود. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در رشته حقوق در در رشته های؛ حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق و معارف اسلامی، حقوق ارتباطات، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق سر دفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قرار دادهای تجاری، حقوق حمل و نقل، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، فقه و حقوق جزا، حقوق هنری و ادبی، حقوق خانواده، حقوق شرکت های تجاری، حقوق هوایی، حقوق پزشکی، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق تطبیقی. و الهیات؛ با گرایش های فقه و حقوق و علوم قران و فلسفه و فقه تطبیقی. در پروژه مارکت به عنوان یکی از معتبرترین موسسات انجام خدمات پژوهشی در کشور

.سفارش پروژه حقوق خود را همین حالا ثبت کنیدانجام پروژه حقوق خصوصی

انجام پروژه حقوق عمومی

انجام پروژه حقوق بین الملل

انجام پروژه فقه و حقوق

در زیر می توانید خدمات پروژه مارکت را در زمینه انجام پروژه های دانشجویی در رشته حقوق و زیرشاخه های آن را ، برای هر گرایش با جزئیات ملاحظه بفرمایید. پروژه مارکت خدمات خود را به تمامی گرایش های حقوق از جمله گسترش داده است. پروژه مارکت همراه و همیار شمار در انجام مشکلات پژوهشی و آموزشی شما خواهد بود. درصورتی که موضوع مورد نظر خود را در موارد ذکر شده در زیر نیافتید، درخواست خود را با ما در میان بگذارید، ممکن است موضوعاتی باشد که در زیر ذکر نشده اند.
شامل (حقوق تجارت، حقوق مدنی 1، آیین دادرسی مدنی، حقوق مدنی 2، قواعد فقه، حقوق بین الملل خصوصی ، مسئولیت مدنی، اصول فقه، سمینار)
حقوق جزا و جرم شناسی شامل (حقوق جزاي بین الملل، حقوق جزاي اختصاصی1و2، حقوق جزاي عمومی1و2، آئین دادرسی کیفري، جرم شناسی، جامعه شناسی جنائی، سمینار، حقوق کیفري و اقتصادي، حقوق جزاي اختصاصی تطبیقی، تارخ تحولات حقوق کیفري، حقوق اسلامی تطبیقی)
حقوق بین الملل شامل(تئوریهاي روابط بین الملل، اقتصاد بین الملل، سازمانهاي بین المللی، تحول جامعه بین المللی و حقوق بین الملل، حقوق بین الملل توسعه، حقوق بین الملل توسعه، تحول جامعه بین المللی و حقوق بین الملل، اسلام و حقوق بین الملل، تحول جامعه بین المللی و حقوق بین الملل، مطالعه تطبیقی نظامهاي سیاسی بین المللی، مطالعات تطبیقی نظامهاي سیاسی بین المللی، سمینار جهان سوم در سیاست بین الملل، سیاست خارجی تطبیقی، نقش ایدئولوژي در سیاست بین المللی، مدیریت بحران هاي بین المللی، بررسی تطبیقی نظامهاي اقتصادي، مسائل پولی و بانکی بین المللی، تئوریهاي توسعه نیافتگی اقتصادي)
حقوق عمومی شامل (حقوق اساسی 1و2، حقوق اداري1و2،حقوق کار، حقوق معاهدات بین المللی، حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی، حقوق کار تطبیقی، حقوق بین الملل محیط ریست، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق شهري و روستایی،قراردادهاي اداري ، مبانی حقوق عمومی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اداري تطبیقی، سمینار)

سفارش پروژه دانشجویی

جهت ثبت سفارش خود برای انجام پروژه حقوق اینجا کلیک کنید