تبادل لینک

پروژه مارکت آمادگی تبادل لینک با وب سایت های معتبر را تحت شرایط زیر دارد:

شرایط تبادل لینک

  • لینک بصورت فالو باشد
  • DA وب سایت بالای 15 باشد.
  • Spam score وب سایت صفر باشد
  • alexa جهانی زیر یک میلیون
  • دسته بندی وب سایت مرتبط به موضوع وب سایت ما باشد
  در صورتی که وب سایت شما حائز شرایط بالا می باشد فرم زیر را پر نموده، تا پس از بررسی درخواست شما و تایید با شما تماس گرفته شود.    
[quform id="4" name="تبادل لینک"]