۳۰ آذر ۱۳۹۷
نوشتن پایان نامه نگارش پایان نامه

مهم ترین نکات برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

  نگارش پایان نامه دکترا مسئولیتی بزرگ و طافت فرساست؛ و کاری نیست که بتوان آنرا ساده گرفت. در هر کاری شباهات و تفاوت هایی وجود دارد، از بعضی جهات نگارش یک پایان نامه دکترا شباهت زیادی به دو ۱۰۰ متر دارد؛ در دو زمان معمولاً سریع تمام میشود و آنقدری که میخواهید ممکن است وقت برای فکر کردن نباشد. از طرفی، نگارش یک پایان نامه دکترا ممکن است مانند دوی ماراتون بنظر برسد، کار کردن بر روی یک موضوع برای ۳ الی ۴ سال دشوار است و می تواند بسیار خسته کننده باشد. امّا در بسیاری جهات رسیدن به […]