تخفیف در قیمت انجام پروژه

نحوه دریافت تخفیف از پروژه مارکت

به منظور ارائه تخفیف به دانشجویان در جهت رفاه حال آنان پروژه مارکت اقدام به ارائه بسته های پیشنهادی به منظور تخفیف در قیمت نهایی انجام پروژه های درسی نموده است. شما می توانید با یکی از روش های زیر شامل بسته های تخفیفی پروژه مارکت در جهت انجام پروژه های درسی خود و حتی خرید از فروشگاه ما شوید.